AT-x610 series - Advanced Gigabit layer 3 Stackable Switch

Chủng loại :  Cổng 10G, Layer 2/2+, Layer 3 Adv, Layer 3 Basic, POE Switch, Stackable

Location :HCM

PoE Budget :100Watt

 • Gồm các model 24/48 cổng 10/100/1000Tx (PoE+/Non-PoE) hoăc 24 SFP slot bao gồm 4 x SFP combo, có hoặc không có 2 cổng SFP+ 10Gbps.
 • Gồm 1 khe mở rộng cho phép gắn stack 160Gbps hoặc 1 cổng QSFP+/4 x SFP+.
 • Hỗ trợ stack 48Gbps qua cáp đồng, hoặc stack 40Gbps qua cáp quang lên đến 8 switch.
 • Hỗ trợ nguồn dự phòng ngoài RPS.
 • Bao gồm các model: AT-X610-24Ts, AT-X610-24Ts/X (EoS), AT-X610-24SPs/X, AT-X610-48Ts (EoS), AT-X610-48Ts/X (EoS).

Tài liệu cho AT-x610 series

Tính năng của AT-x610 series

 • AMF Starter
 • Giám sát hoạt động quang
 • Phần mềm quản lý Allied Telesis (AMF)
 • Hệ điều hành đa chức năng AlliedWare Plus ™
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Snooping
 • Thân thiện với môi trường.
 • Tính năng bảo vệ vòng Ring (EPSRing™)
 • Find Me
 • Chất lượng dịch vụ hàng đầu (QoS)
 • Tạo ra một thiết bị ảo từ nhiều thiết bị ở xa nhau (VCStack LD™)
 • Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng (PoE+)
 • Lựa chọn cung cấp nguồn dự phòng (RPS)
 • Hỗ trợ xếp chồng(VCStack™) lên đến 8 thiết bị.
 • Định tuyến và chuyển mạch ảo (VRF) Lite.
 • Quản lý chuyển mạch tốc độ cao
 • 48Gbps of stacking bandwidth
 • Hỗ trợ 9KB jumbo frames
 • Tối đa 32K địa chỉ MAC

Đặt hàng

Model 10/100/1000T (RJ - 45) COPPER PORTS 100/1000X SFP PORTS SFP AND 10/100/1000 COMBO PORTS TOTAL GIGABIT PORTS

AT-x610-24Ts

20

-

4

24

AT-x610-24Ts-POE+

20

-

4

24

AT-x610-24Ts/X

20

-

4

24

AT-x610-24Ts/X-POE+

20

-

4

24

AT-x610-24SPs/X

-

20

4

24

AT-x610-48Ts

44

-

4

48

AT-x610-48Ts-POE+

44

-

4

48

AT-x610-48Ts/X

46

-

2

48

AT-x610-48Ts/X-POE+

46

-

2

48

 

Model 10 GIGABIT SFP+ PORTS MAX POE+ PORTS SWITCHING FABRIC FORWARDING RATE

AT-x610-24Ts

-

2*

-

96Gbps

71.4Mpps

AT-x610-24Ts-POE+

-

2*

24

96Gbps

71.4Mpps

AT-x610-24Ts/X

2

4*

-

136Gbps

101.2Mpps

AT-x610-24Ts/X-POE+

2

4*

24

136Gbps

101.2Mpps

AT-x610-24SPs/X

2

4*

-

136Gbps

101.2Mpps

AT-x610-48Ts

-

2*

-

144Gbps

107.1Mpps

AT-x610-48Ts-POE+

-

2*

48

144Gbps

107.1Mpps

AT-x610-48Ts/X

2

4*

-

232Gbps

136.9Mpps

AT-x610-48Ts/X-POE+

2

4*

48

232Gbps

136.9Mpps

Công Suất POE

Nguồn phát điện Công suất POE tối đa Hỗ trợ cổng POE tối đa
CLASS 1 (4.0 W) CLASS 2 (7.0 W) CLASS 3 (15.4 W) CLASS 4 (30 W)

PWR250

-

-

-

-

-

PWR800

480W

48

48

31

16

PWR1200

780W

48

48

48

26

 

Model Mô tả

AT-x610-24Ts-60

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T),internal PSU

Bộ chuyển mạch AT-x610-24Ts có 24 Cổng Gigabit với 20x10/100/1000T (RJ-45) và 4 cổng combo (1000xSFP or 10/100/1000T), PSU bên trong.

AT-x610-24Ts-POE+-00

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), removable PSU (PSU not included)

Bộ chuyển mạch AT-x610-24Ts-PoE+ có 24 cổng Gigabit với 20 cổng 10/100/1000T (RJ-45) POE (IEE802.3at) và 4 cổng combo (1000XSFP hoặc 10/100/100T), PSU có thể tháo rời.

AT-x610-24Ts/X-60

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T(RJ-45)copper ports, 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, internal PSU

Bộ chuyển mạch AT-x610-24Ts/X có 24 cổng gigabit với 20 cổng 10/100/1000T (RJ-45), 4 cổng combo (1000X SFP hoặc 10/100/1000T) và 2xSFP+ 10 Gigabit, PSU bên trong

AT-x610-24Ts/X-PoE+-00

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T(RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at) copper ports, 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, removable PSU (PSU not included).

Bộ chuyển mạch AT-x610-24Ts/X-PoE+ có 24 cổng Gigabit với 20 cổng 10/100/1000T (RJ-45) POE (IEEE 802.3at) và 4 cổng combo (1000X SFP hoặc 10/100/100) và 2xSFP+ 10 Gigabit, PSU có thể tháo rời.

AT-x610-24SPs/X-60

24-port Gigabit switch with 20 x 100/1000X (SFP)ports, 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, internal PSU.

Bộ chuyển mạch AT-x610-24Ps/X có 24 cổng Gigabit với 20 cổng 100/1000X (SFP), 4 cổng combo (1000XSFP hoặc 10/100/1000T) và 2xSFP+ 10 Gigabit, PSU bên trong.

AT-x610-48Ts-60

48-port Gigabit switch with 44 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), internal PSU.

Bộ chuyển mạch At-x610-48Ts có 48 cổng Gigabit với 44 cổng 10/100/1000T (RJ-45) và 4 cổng combo (1000xSFP hoặc 10/100/1000T), PSU bên trong.

AT-x610-48Ts-POE+-00

48-port Gigabit switch with 44 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at)copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), removable PSU (PSU notincluded)

Bộ chuyển mạch AT-x610-48Ts-PoE+ có 48 cổng Gigabit với 44 cổng 10/100/1000T (RJ-45) POE (IEEE 802.3at) và 4 cổng combo (1000XSFP hoặc 10/100/1000T), PSU có thể tháo rời.

AT-x610-48Ts/X-60

48-port Gigabit switch with 46 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports, 2 additional combo ports(1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, internal PSU

Bộ chuyển mạch AT-x610-48Ts/X có 48 cổng Gigabit với 46 cổng 10/100/1000T (RJ-45), 2 cổng combo (1000XSFP hoặc 10/100/1000T) và 2xSFP+10 Gigabit, PSU bên trong.

AT-x610-48Ts/X-PoE+-00

48-port Gigabit switch with 46 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at)copper ports, 2 additional combo ports (1000XSFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, removable PSU (PSU not included)

Bộ chuyển mạch AT-x610-48Ts/X-PoE+ có 48 cổng Gigabit với 46 cổng 10/100/1000T (RJ-45) POE (IEEE 802.3at),2 cổng combo (1000XSFP hoặc 10/100/1000T) và 2xSFP+10 Gigabit, PSU có thể tháo rời.

;