AT-x550 series - Advanced 1/10Gigabit Layer 3 Stackable Switches

Chủng loại :  40G QSFP+, Cổng 10G, Layer 2/2+, Layer 3 Adv, Layer 3 Basic, Stackable

Location :HCM

PoE Budget :100Watt

Gồm 4/12 cổng 10/100/1000TX/10G đồng) kết hợp 4 cổng quang SFP/SFP+ 1/10G , 2 cổng QSFP+ 40Gbps

Hỗ trợ stack qua cổng QSFP+

Bao gồm các model: AT-x550-18XTQ, AT-x550-18XSQ, AT-x550-18XSPQ

Tính năng của AT-x550 series

  • Hệ điều hành AlliedWare Plus Enterprise-class
  • Tính năng bảo vệ vòng Ring (EPSRing™)
  • SDN-ready with OpenFlow v1.3
  • Cấp nguồn qua mạng (PoE+)
  • Cho phép giám sát hoạt động mạng và tối ưu hóa.

Đặt hàng

Model 1G/10G (RJ-45) COPPER PORTS 1G/2.5G/10G (RJ-45) COPPER PORTS 1G/10G SFP+ PORTS 40G QSFP PORTS MAX POE+ ENABLED PORTS SWITCHING FABRIC FORWARDING RATE

x550-18XTQ

16

-

-

2

-

480Gbps

357.1Mpps

x550-18XSQ

-

 -

16

2

-

480Gbps

357.1Mpps

x550-18XSPQ

-

8

8

2

-

480Gbps

357.1Mpps

 

Model NO POE LOAD FULL POE+ LOAD
MAX POWER CONSUMPTION MAX HEAT DISSIPATION NOISE CONSUMPTION MAX POWER MAX HEAT DISSIPATION NOISE

x550-18XTQ

136W

TBD

TBD

-

-

-

x550-18XSQ

123W

TBD

TBD

-

-

-

x550-18XSPQ

Available Q1 2018

 

 

 

 

 

 

Model MAX POE POWER MAX POE+ PORTS AT 30W PER PORT

x550-18XTQ

-

-

x550-18XSQ

-

-

x550-18XSPQ

 

 

 

Model Mô tả

AT-x550-18XTQ-xx

16-port 1G/10G BaseT stackable switch with 2 QSFP ports

Bộ chuyển mạch AT-x550-18XTQ có 16 cổng 1G/10G và 2 cổng QSFP.

AT-x550-18XSQ-xx

16-port 1G/10G SFP+ stackable switch with 2 QSFP ports

Bộ chuyển mạch AT-x550-18XSQ có 16 cổng 1G/10G SFP+ với 2 cổng QSFP.

AT-x550-18XSPQ-xx

8-port 1G/2.5G/10G BaseT PoE+ and 8-port 1G/10G SFP+ stackable switch with 2 QSFP ports

Bộ chuyển mạch AT-x550-18XSPQ có 8 cổng 1G/2.5G/10G BaseT PoE+ và 8 cổng 1G/10G SFP+ với 2 cổng QSFP.

;