AMF Cloud

Chủng loại :  AMF (Autonomous Management Framework)

AMF Cloud là dịch vụ Cloud tính phí của Allied Telesis cho phép các tổ chức triển khai tính năng AMF (Autonomous Management Framework) trên Cloud thay vì trên các thiết bị phần cứng (Bộ chuyển mạch, UTM Firewall, v.v.) 

Hiện AMF Cloud hỗ trợ nền tảng Amazon Web Services, Microsoft Azure.

AMF giúp quản trị toàn bộ thiết bị mạng từ việc quản lý cấu hình, firmware bao gồm cả nâng cấp, sao lưu, khắc phục sự cố. Nhờ đó, AMF giúp giảm thiểu thời gian chết của hệ thống, giảm thời gian xử lý sự cố và chi phí vận hành hệ thống.

 

 

 

 

 

Tính năng của AMF

  • Quản lý tập trung toàn bộ thiết bị trong mạng (chỉ các thiết bị hỗ trợ AMF). AMF cho phép chạy các script trên nhiều thiết bị cùng lúc.
  • Tự động sao lưu cấu hình các thiết bị.
  • Tự động nâng cấp phần mềm (Firmware) trên các thiết bị ngay khi có thể
  • Tự động cấu hình các thiết bị mới với cấu hình định trước.
  • Tự động khôi phục cấu hình khi thay thiết bị mới vào cho thiết bị gỡ ra.
  • Hỗ trợ giao diện đồ họa với Vista Manager EX (Bán License)
  • Hỗ trợ quản lý qua mạng WAN
  • Bao gồm giải pháp phần cứng (AMF Controller) và dịch vụ Cloud tính phí (AMF Cloud)
  • Hỗ trợ môi trường cho thuê (Multi-Tenent) trên AMF Cloud
  • Hỗ trợ thiết bị của bên thứ 3 (tuân theo AMF Guest)

AMF cho doanh nghiệp

 

LICENSE MÔ TẢ
AT-FL-VAA-AM10-1YR 1 year AMF Master license for up to 10 nodes
AT-FL-VAA-ADD10-1YR 1 year license for additional 10 nodes (maximum 300 nodes)
AT-FL-VAA-AM10-5YR 5 year AMF Master license for up to 10 nodes
AT-FL-VAA-ADD10-5YR 5 year license for additional 10 nodes (maximum 300 nodes)
AT-FL-VAA-AC10-1YR 1 year AMF Controller license for up to 10 areas
AT-FL-VAA-AC30-1YR 1 year AMF Controller license for up to 30 areas
AT-FL-VAA-AC60-1YR 1 year AMF Controller license for up to 60 areas
AT-FL-VAA-AC10-5YR 5 year AMF Controller license for up to 10 areas
AT-FL-VAA-AC30-5YR 5 year AMF Controller license for up to 30 areas
AT-FL-VAA-AC60-5YR 5 year AMF Controller license for up to 60 areas

CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH

  AMF NODE AMF MASTER AMF CONTROLLER
BỘ CHUYỂN MẠCH      
AT-FS980M Serie - -
AT-GS970M Serie - -
AT-GS900MX Serie - -
AT-XS900MX Serie - -
AT-IE200 Serie - -
AT-IE300 Serie - -
AT-IE510 Serie - -
AT-x210 Serie - -
AT-x230 Serie - -
AT-x310 Serie - -
AT-IX5-28GPX - -
AT-x510 Serie 20 node license:
AT-FL-x510-AM20-1YR,
AT-FL-x510-AM20-5YR
-
AT-x550 Serie 20 node license:
AT-FL-x550-AM20-1YR,
AT-FL-x550-AM20-5YR
-
AT-x610 Serie 20 node license:
AT-FL-x610-AM20-1YR,
AT-FL-x610-AM20-5YR
-
AT-x900 Serie - -
AT-x930 Serie 40 node license:
AT-FL-x930-AM40-1YR,
AT-FL-x930-AM40-5YR
80 node license:
AT-FL-x930-AM80-1YR,
AT-FL-x930-AM80-5YR
120 node license:
AT-FL-x930-AM120-1YR,
AT-FL-x930-AM120-5YR
-
AT-DC2552XS/L3 40 node license:
AT-FL-DC25-AM40-1YR,
AT-FL-DC25-AM40-5YR
80 node license:
AT-FL-DC25-AM80-1YR,
AT-FL-DC25-AM80-5YR
120 node license:
AT-FL-DC25-AM120-1YR,
AT-FL-DC25-AM120-5YR
-
SwitchBlade SBx908 40 node license:
AT-FL-SBX9-AM40-1YR,
AT-FL-SBX9-AM40-5YR
-
SwitchBlade SBx908 GEN2 40 node license:
AT-FL-GEN2-AM40-1YR,
AT-FL-GEN2-AM40-5YR
80 node license:
AT-FL-GEN2-AM80-1YR,
AT-FL-GEN2-AM80-5YR
120 node license:
AT-FL-GEN2-AM120-1YR,
AT-FL-GEN2-AM120-5YR
300 node license:
AT-FL-GEN2-AM300-1YR,
AT-FL-GEN2-AM300-5YR
10 area license:
AT-FL-GEN2-AC10-1YR,
AT-FL-GEN2-AC10-5YR
30 area license:
AT-FL-GEN2-AC30-1YR,
AT-FL-GEN2-AC30-5YR
60 area license:
AT-FL-GEN2-AC60-1YR,
AT-FL-GEN2-AC60-5YR
SwitchBlade SBx8100 serie +
CFC400 controller card
40 node license:
AT-FL-CF4-AM40-1YR,
AT-FL-CF4-AM40-5YR
80 node license:
AT-FL-CF4-AM80-1YR,
AT-FL-CF4-AM80-5YR
-
SwitchBlade x8100 serie +
CFC960 controller card
80 node license:
AT-FL-CF9-AM80-1YR,
AT-FL-CF9-AM80-5YR
120 node license:
AT-FL-CF9-AM120-1YR,
AT-FL-CF9-AM120-5YR
300 node license:
AT-FL-CF9-AM300-1YR,
AT-FL-CF9-AM300-5YR
10 area license:
AT-FL-CF9-AC10-1YR,
AT-FL-CF9-AC10-5YR
30 area license:
AT-FL-CF9-AC30-1YR,
AT-FL-CF9-AC30-5YR
60 area license:
AT-FL-CF9-AC60-1YR,
AT-FL-CF9-AC60-5YR
UTM FIREWALL      
AT-AR2010V - -
AT-AR2050V - -
AT-AR3050S - -
AT-AR4050S 20 node license:
AT-FL-AR4-AM20-1YR,
AT-FL-AR4-AM20-5YR
-

 

Các sản phẩm liên quan

;