AT-SBx908 series - Advanced Stackable Layer 3 Gigabit SwitchBlade

Liên kết :  www.alliedtelesis.com/products/switchblade-x908-series

Chủng loại :  Cổng 10G, Layer 3 Adv, Layer 3 Basic, Stackable

Là dòng Mini-Chassis nhỏ nhất trên thị trường với 8 slot (2x10G, 12/24 1000Tx, 12 x SFP), Dual PSU và VCStack phù hợp cho mạng lõi doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu nhỏ. Với các tính năng EPSRing 50ms, AT-SBx908 được lựa chọn trong nhiều dự án City Surveillance trên toàn cầu.

Tính năng của AT-SBx908 series

  • Active Fiber Monitoring™
  • Allied Telesis Management Framework™ (AMF)
  • Hệ điều hành AlliedWare Plus™
  • Hỗ trợ line card 2 x 10G, 12/24 x 1000Tx, 12 SFP
  • Hỗ trợ Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing™)
  • 640Gbps switching fabric
  • Hỗ trợ 2 nguồn, 2 quạt thay thế nóng
  • MEF Certified
  • Virtual Chassis Stacking (VCStack™) với cáp chuyên dụng 80Gbps

Công suất POE

 

 

Model
FULLY LOADED (ONE AC PSU) FULLY LOADED (TWO LOAD-SHARING AC PSUs)
Công suất lớn nhất Nhiệt lượng lớn nhất Công suất lớn nhất Nhiệt lượng lớn nhất

AT-SwitchBlade x908

675W

2305 BTU/hr

700W

2390 BTU/hr

 

 

 

 

 

;