AT-GS970 Series - Layer 2 Gigabit Edge Managed Switch

Chủng loại :  Layer 2/2+

Allied Telesis GS900 cung cấp các giải pháp chuyển mạch Gigabit không được quản lý cho máy tính để bàn và các mạng nhỏ.

Bao gồm các model: AT-GS900/5E, AT-GS900/8E, AT-GS900/8, AT-GS900/8PS, AT-GS900/16, AT-GS900/24.

Tính năng của AT-GS970 Series

  • Tự động MDI/MDI-X
  • Tự động đàm phán cổng Gigabit
  • Thân thiện với môi trường
  • Full-duplex flow control
  • Kiến trúc không chặn
  • Transparent to VLAN packets
  • Wirespeed performance

Thông số

Model Mô tả

AT-GS900/5E-xx

5-port 10/100/1000T unmanaged switch, external P/S

5 cổng 10/100/1000T không quản lý chuyển mạch, bên ngoài P/S

AT-GS900/8E-xx

8-port 10/100/1000T unmanaged switch, external P/S

8 cổng 10/100/1000T không quản lý chuyển mạch, bên ngoài P/S

AT-GS900/8-xx

8-port 10/100/1000T unmanaged switch

8 cổng 10/100/1000T không quản lý chuyển mạch

AT-GS900/8PS-xx

8-port 10/100/1000T unmanaged switch, with PoE

and SFP uplink

8 cổng 10/100/1000T không quản lý chuyển mạch, với PoE và SFP uplinks

AT-GS900/16-xx

16-port 10/100/1000T unmanaged switch

16 cổng 10/100/1000T không được quản lý chuyển mạch.

AT-GS900/24-xx

24-port 10/100/1000T unmanaged switch

24 cổng 10/100/1000T không được quản lý chuyển mạch.

;