AT-GS950 Series - Layer 2 Websmart Gigabit Switch

Chủng loại :  Layer 2/2+, POE Switch, Quản lý Web Smart

AT-GS950 là dòng Gigabit WebSmart Switches
Một giải pháp hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ để tích hợp quản lý và Gigabit Ethernet ở ranh giới mạng.
Bao gồm các model: AT-GS950/8, AT-GS950/16, AT-GS950/24, AT-GS950/48, AT-GS950/8POE, AT-GS950/10PS, AT-GS950/16PS, AT-GS950/28PS, AT-GS950/48PS

Tính năng của AT-GS950 Series

  • Thân thiện với môi trường

Thông số

 

Model
NO POE LOAD
MAX POWER CONSUMPTION (W) MAX HEAT DISSIPATION (BTU/HR) MAX NOISE (DB)

AT-GS950/8

8.7

29.69

Fanless

AT-GS950/8POE

10

34.12

Fanless

AT-GS950/10PS

14.44

49.27

Fanless

AT-GS950/16

12.92

44.08

Fanless

AT-GS950/16PS

21.8

74.38

47 dB@98% >25C

38.2dB@52% <25C

AT-GS950/24

17.35

59.20

Fanless

AT-GS950/28PS

28.6

97.59

58.5dB >25C

55.2dB <25C

AT-GS950/48

42.97

146.62

47dB@98% >25C

38.5dB@58% <25C

AT-GS950/48PS

55.6

189.72

51.6dB >25C

38.7dB <25C

 

 

Model
FULL POE+ LOAD
MAX POWER CONSUMPTION (W) MAX HEAT DISSIPATION (BTU/HR) MAX NOISE (DB)

AT-GS950/8

-

-

-

AT-GS950/8POE

87.5

298.56

Fanless

AT-GS950/10PS

92.7

316.31

Fanless

AT-GS950/16

-

-

-

AT-GS950/16PS

 

228.5

 

779.67

47 dB@98% >25C

38.2dB@52% <25C

AT-GS950/24

-

-

-

AT-GS950/28PS

 

238

 

812.09

58.5dB >25C

55.2dB <25C

AT-GS950/48

 

-

 

-

 

-

AT-GS950/48PS

 

446

 

1521.82

51.6dB >25C

38.7dB <25C

 

Thông Số POE

 

Model
POE POWER BUDGET(W) MAX POE ENABLED PORTS AT 7.5W PER PORT MAX POE ENABLED PORTS AT 15.4W PER PORT MAX POE+ ENABLED PORTS AT 30W PER PORT

AT-GS950/8POE

61.6

4

4

-

AT-GS950/10PS

75

8

4

2

AT-GS950/16PS

185

16

12

6

AT-GS950/28PS

185

24

12

4

AT-GS950/48PS

370

24

24

12

 

Model Mô tả

AT-GS950/8-xx

8-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 2 SFP combo ports

Bộ chuyển mạch AT-GS950/8 có 8 cổng 10/100/1000T eco-friend WebSmart switch với 2 cổng SFP.

AT-GS950/16-xx

16-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 2 SFP combo ports

Bộ chuyển mạch AT-GS950/16 có 16 cổng 10/100/1000T eco-friend WebSmart switch với 2 cổng SFP combo.

AT-GS950/24-xx

24-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 4 SFP combo ports

Bộ chuyển mạch AT-GS950/24 có 24 cổng 10/100/1000T eco-friend WebSmart switch với 4 cổng SFP.

AT-GS950/48-xx

48-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 4 SFP combo ports

Bộ chuyển mạch AT-GS950/48 có 48 cổng 10/100/1000T eco-friend WebSmart switch với 4 cổng SFP.

AT-GS950/8POE-xx

8 port 10/100/1000T PoE fanless WebSmart switch with 2 SFP combo ports

Bộ chuyển mạch AT-GS950/8POE có 8 cổng 10/100/1000T PoE fanless WebSmart switch với 2 cổng SFP.

AT-GS950/10PS-xx

10-port 10/100/1000T WebSmart switch with 2 SFP combo ports and PoE+.

Bộ chuyển mạch AT-GS950/10PS có 10 cổng 10/100/1000T WebSmart switch với 2 cổng SFP và PoE+.

AT-GS950/16PS-xx

16-port 10/100/1000T WebSmart switch with 2 SFP combo ports and PoE+

Bộ chuyển mạch AT-GS950/16PS có 16 cổng 10/100/1000T WebSmart switch với 2 cổng SFP và PoE+

AT-GS950/28PS-xx

24-port 10/100/1000T WebSmart switch with 4 SFP ports and PoE+

Bộ chuyển mạch AT-GS950/28PS có 24 cổng 10/100/1000Tvới 4 cổng SFP và PoE+

AT-GS950/48PS-xx

48-port 10/100/1000T WebSmart switch with 4 SFP combo ports and PoE+

Bộ chuyển mạch AT-GS950/48PS có 48 cổng 10/100/1000T với 4 cổng SFP và PoE+

 

;