AT-FS980 Series - Layer 2 Fast Ethernet Switch

Chủng loại :  Layer 2/2+, POE Switch

Dòng switch AT - FS980M cung cấp kết nối Fast Ethernet hiệu suất cao, cung cấp tính năng bảo mật và quản lý cho tất cả các doanh nghiệp.
Bao gồm các model: AT-FS980M/9, AT-FS980M/9PS, AT-FS980M/18, AT-FS980M/18PS, AT-FS980M/28, AT-FS980M/28PS, AT-FS980M/52, AT-FS980M/52PS

Tính năng của AT-FS980 Series

 • Kiểm soát danh sách truy cập (ACLs)
 • Phần mềm quả lý Allied Telesis (AMF)
 • Hệ điều hành AlliedWare Plus ™
 • Tính năng bảo mật toàn diện
 • Thân thiện với môi trường
 • Tính năng bảo vệ vòng Ring (EPSRing™)
 • Guest VLAN
 • Định tuyến tĩnh lớp 3
 • Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng (PoE+)
 • Tính năng ảo hóa switch (VCStack™)
 • Băng thông xếp chồng 4 Gbps
 • Hỗ trợ 10K jumbo frames
 • Tối đa 16K địa chỉ MAC

Thông số

Model Mô tả

AT-FS980M/9-xx1

8-port 10/100TX switch with 1 Gigabit/SFP combo

uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/9-xx1 có 8 cổng 10/100TX với 1 Gigabit/SFP combo uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/9PS-xx1

8-port 10/100TX PoE+ switch with 1 Gigabit/SFP

combo uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/9PS-xx1 có 8 cổng 10/100TX PoE+ với 1 Gigabit/SFP combo uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/18-xx

16-port 10/100TX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/18-xx có 16 cổng 10/100TX với 2 Gigabit/SFP combo uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/18PS-xx

16-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP

combo uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/18PS-xx có 16 cổng 10/100TX PoE+ với 2 Gigabit/SFP combo uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/28-xx

24-port 10/100TX switch with 4 SFP uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển đổi AT-FS980M/28-xx có 24 cổng 10/100TX với 4 SFP uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/28PS-xx

24-port 10/100TX PoE+ switch with 4 SFP uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/28PS-xx có 24 cổng 10/100TX PoE+ với 4 SFP uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/52-xx

48-port 10/100TX switch with 4 SFP uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/52-xx có 48 cổng 10/100TX với 4 SFP iplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS980M/52PS-xx

48-port 10/100TX PoE+ switch with 4 SFP uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS980M/52PS-xx có 48 cổng 10/100TX PoE+ với 4 SFP uplinks và 1 bộ nguồn AC cố định.

Tài liệu cho AT-FS980 Series

;