AT-FS970 Series - Layer 2 Fast Ethernet Switch (EoS)

Chủng loại :  Layer 2/2+, POE Switch

AT - FS970M là dòng thiết bị chuyển mạch truy cập quản lý Fast Ethernet
Kết nối Ethernet nhanh hiệu năng cao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - hỗ trợ tính năng bảo mật và quản lý đầy đủ.
Bao gồm các model :AT-FS970M/8, AT-FS970M/8PS, AT-FS970M/8PS-E, AT-FS970M/24C, AT-FS970M/24PS, AT-FS970M/24LPS, AT-FS970M/16F8-LC, AT-FS970M/16F8-SC, AT-FS970M/24F, AT-FS970M/48, AT-FS970M/48PS

Tính năng của AT-FS970 Series

  • Thân thiện với môi trường
  • IEEE 802.3at PoE+ to supply 30W per port, or Hi-PoE to supply 60W on four ports
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Power over Ethernet Plus (PoE+)

Thông số

Model 10/100TX FE PORTS 100FX PORTS 1GIG/SFP UPLINKS PoE+ PORTS

AT-FS970M/8

 8

 -

 2

 -

AT-FS970M/8PS

 8

 -

 2

 8

AT-FS970M/8PS-E

 8

 -

 2

 8

AT-FS970M/24C

 24

 -

 2

 -

AT-FS970M/24PS

 24

 -

 2

 24

AT-FS970M/24LPS

 24

 -

 2

 24

AT-FS970M/16F8-

LC

 8

 16

 2

 -

AT-FS970M/16F8-

SC

 8

 16

 2

 -

AT-FS970M/24F

 -

 24

 2

 -

AT-FS970M/48

 48

 -

 2

 -

AT-FS970M/48PS

 48

 -

 2

 48

 

Model SWITCHING CAPACITY FORWARDING RATE LATENCY
10MB 100MB

AT-FS970M/8

5.6Gbps

4.1Mpps

80μs

10μs

AT-FS970M/8PS

5.6Gbps

4.1Mpps

80μs

10μs

AT-FS970M/8PS-E

5.6Gbps

4.1Mpps

80μs

10μs

AT-FS970M/24C

8.8Gbps

6.5Mpps

82μs

12μs

AT-FS970M/24PS

8.8Gbps

6.5Mpps

81μs

12μs

AT-FS970M/24LPS

8.8Gbps

6.5Mpps

81μs

12μs

AT-FS970M/16F8-

LC

8.8Gbps

6.5Mpps

81μs

11μs

AT-FS970M/16F8-

SC

8.8Gbps

6.5Mpps

81μs

11μs

AT-FS970M/24F

8.8Gbps

6.5Mpps

81μs

11μs

AT-FS970M/48

13.6Gbps

10.1Mpps

81μs

12μs

AT-FS970M/48PS

13.6Gbps

10.1Mpps

81μs

12μs

 

THông số POE

MODEL PoE POWER AVAILABLE MAXIMUM SUPPORTED PoE PORTS

 

IEEE 802.3AF CLASS 2 IEEE 802.3AF CLASS 3 IEEE 802.3AT CLASS 4

AT-FS970M/8PS

185W

8

8

6

AT-FS970M/8PS-E

185W

8

8

6

AT-FS970M/24PS

370W

24

24

12

AT-FS970M/24LPS

185W

24

12

6

AT-FS970M/48PS

370W

48

24

12

 

Model Mô tả

T-FS970M/8-xx

8-port 10/100TX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/8 có 8 cổng 10/100TX với 2 cổng Gigabit/SFP và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/8PS-xx

8-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/8PS có 8 cổng 10/100TX PoE+ với 2 cổng Gigabit/SFP và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/8PS-E-xx

8-port 10/100TX extended temperature PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/8PS-E có 8 cổng 10/100TX extended temperature PoE+ với 2 cổng  Gigabit/SFP và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/24C-xx

24-port 10/100TX compact switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/24C có 24 cổng 10/100TX với 2 Gigabit/SFP và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/24PS-xx

24-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and two fixed AC power supplies

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/24PS có 24 cổng 10/100TX PoE+ với 2 cổng Gigabit/SFP và 2 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/24LPS-xx

24-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/24LPS có 24 cổng 10/100TX PoE+ với 2 cổng Gigabit/SFP và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/16F8-LC-xx

16-port 100FX and 8-port 10/100TX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and two fixed AC power supplies.

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/16F8-LC có 16 cổng 100FX và 8 cổng 10/100TX với 2 cổng Gigabit/SFP và 2 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/16F8-SC-xx

16-port 100FX and 8-port 10/100TX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and two fixed AC power supplies.

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/16F8-SC có 16 cổng  100FX và 8 cổng 10/100TX với 2 cổng Gigabit/SFP và 2 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/24F-xx

24-port 100FX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and two fixed AC power supplies

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/24F có 24 cổng 100FX với 2 cổng Gigabit/SFP và hai bộ nguồn AC cố định

AT-FS970M/48-xx

48-port 10/100TX compact switch with 2 Gigabit/

SFP combo ports and one fixed AC power supply

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/48 có 48 cổng 10/100TX với 2 cổng Gigabit/SFP và 1 bộ nguồn AC cố định.

AT-FS970M/48PS-xx

48-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and two fixed AC power supplies.

Bộ chuyển mạch AT-FS970M/48PS có 48 cổng 10/100TX PoE+ với 2 cổng Gigabit/SFP và 2 bộ nguồn AC cố định.

;