AT-FS750 Series - Layer 2 Websmart Fast Ethernet Switch

Chủng loại :  Layer 2/2+, POE Switch, Quản lý Web Smart

Allied Telesis FS750 Series Fast Ethernet WebSmart switches là giải pháp hiệu quả để tích hợp quản lý mạng. Quản lý dựa trên giao diện web và thân thiện với môi trường, khả năng sử dụng Plug and Play đơn giản.
Bao gồm các model: AT-FS750/20, AT-FS750/28, AT-FS750/28PS, AT-FS750/52.

Tính năng của AT-FS750 Series

  • Thân thiện với môi trường

Thông số

Model SWITCHING CAPACITY FORWARDING RATE FAN MAX POWER CONSUMPTION OPERATING TEMPERATURE

AT-FS750/20

11.2Gbps

8.3Mpps

Fanless

7.6W

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

AT-FS750/28

 

12.8Gbps

 

9.5Mpps

 

Fanless

 

8.7W

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

AT-FS750/28PS

 

12.8Gbps

 

9.5Mpps

 

Fan

 

241W

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

AT-FS750/52

 

17.6Gbps

 

13.1Mpps

 

Fanless

 

13.25W

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

 

Thông số POE

Model MAX POE POWER MAX POE ENABLED PORTS MAX POE+ ENABLED PPORTS

AT-FS750/20

-

-

-

AT-FS750/28

-

-

-

AT-FS750/28PS

193W

24

4 (port1-4)

AT-FS750/52

-

-

-

 

Model MAX POWER CONSUMPTION VOLTAGE FREQUENCY
POE OFF POE ON

AT-FS750/20

7.6W

-

100-240V AC

50-60Hz

AT-FS750/28

8.7W

-

100-240V AC

50-60Hz

AT-FS750/28PS

18W

241W

100-240V AC

50-60Hz

AT-FS750/52

13.25W

-

100-240V AC

50-60Hz

 

Model Mô tả

AT-FS750/20-xx

16-port 10/100TX + 2 10/100/1000T + 2 SFP/1000T Combo Ports

Bộ chuyển mạch AT-FS750/20 có 16 cổng 10/100TX + 2 cổng 10/100/1000T + 2 cổng SFP/1000T.

AT-FS750/28-xx

24-port 10/100TX + 2 10/100/1000T + 2 SFP/1000T Combo Ports

Bộ chuyển mạch AT-FS750/28 có 24 cổng 10/100TX + 2 cổng 10/100/1000T + 2 cổng SFP/1000T.

AT-FS750/28PS-xx

24-port 10/100TX + 2 10/100/1000T + 2 1000T/

SFP combo ports and PoE

Bộ chuyển mạch AT-FS750/28PS có 24 cổng 10/100TX + 2 cổng 10/100/1000T + 2 cổng 1000T/SFP và PoE

AT-FS750/52-xx

48-port 10/100TX + 2 10/100/1000T + 2 SFP/1000T Combo Ports

Bộ chuyển mạch AT-FS750/52 có 48 cổng 10/100TX + 2 cổng 10/100/1000T + 2 cổng SFP/1000T.

;