AT-8000S Series - Layer 2 Fast Ethernet Switch

Chủng loại :  Layer 2/2+, POE Switch, Stackable

AT-8000 Thiết bị chuyển mạch Gigabit có thể xếp chồng lên nhau.
Khả năng thực thi hiệu quả và khả năng xếp chồng cao làm cho việc chuyển đổi này trở nên lý tưởng cho các văn phòng chi nhánh hoặc phòng làm việc của các văn phòng lớn hơn.
Bao gồm các model: AT-8000S/16, AT-8000S/24, AT-8000S/24POE, AT-8000S/48, AT-8000S/48POE

Tính năng của AT-8000S Series

  • Tiêu chuẩn công nghiệp CLI
  • Quality of Service (QoS)
  • Bảo mật mã hoá Web và quản lý CLI với SSHv2 và SSL
  • Quản lý ngăn xếp địa chỉ IP đơn
  • Xếp chồng
  • Hai cấp quyền truy cập

Thông số

Model Mô tả

AT-8000S/16-xx

16-port standalone 10/100TX Layer 2 switch with 1 active SFP bay (unpopulated) and 1 standby 10/100/1000T port (RJ-45)

Bộ chuyển mạch AT-8000S/16 có 16 cổng độc lập 10/100TX chuyển mạch lớp 2 với 1 cổng SFP đang hoạt động và 1 cổng chờ 10/100/1000T (RJ-45)

AT-8000S/24-xx

24-port stackable 10/100TX Layer 2 switch with 2 active SFP bays (unpopulated) and 2 standby 10/100/1000T ports (RJ-45)

Bộ chuyển mạch AT-8000s/24 có 24 cổng 10/100TX chuyển mạch lớp 2 với 2 cổng SFP đang hoạt động và 2 cổng chờ 10/100/1000T (RJ-45)

AT-8000S/24POE-xx

24-port stackable 10/100TX PoE Layer 2 switch with 2 active SFP bays (unpopulated) and 2 standby 10/100/1000T ports (RJ-45)

Bộ chuyển mạch AT-8000s/24POE có 24 10/100TX PoE chuyển mạch lớp 2 với 2 cổng đang hoạt động và 2 cổng chờ 10/100/1000T (RJ-45)

AT-8000S/48-xx

48-port stackable 10/100TX Layer 2 switch with 2 active SFP bays (unpopulated) and 2 standby 10/100/1000T ports (RJ-45)

Bộ chuyển mạch AT-8000s/48 có 48 cổng 10/100TX chuyển mạch lớp 2 với 2 cổng đang hoạt động và 2 cổng chờ 10/100/1000T (RJ-45)

AT-8000S/48POE-xx

48-port stackable 10/100TX PoE Layer 2 switch with 2 active SFP bays (unpopulated) and 2 standby 10/100/1000T ports (RJ-45)

Bộ chuyển mạch AT-8000s/48POR có 48 cổng 10/100TX PoE  chuyển mạch lớp 2 với 2 cổng SFP đang hoạt động và 2 cổng chờ 10/100/1000T (RJ-45)

Tài liệu cho AT-8000S Series

;